Hvem var Freinet?

Celestin Freinet (1896-1966) var en fransk pædagog, som dog aldrig færdiggjorde sin læreruddannelse. Han gjorde sine første pædagogiske erfaringer i en landsbyskole, hvor han gav børnene mulighed for selvvirksomhed (arbejdet som det bærende princip) og medindflydelse, hvilket var nyt og banebrydende i det franske skolesystem.

Freinets skole er en reformpædagogisk arbejdsskole. Det vigtigste værksted var trykkeriet, hvor børnene lærer at læse og skrive egne tekster, "den frie tekst". Der lægges vægt på kommunikation og deltagelse til fremme af en demokratisk pædagogik.

.

Freinetskoler i Danmark

I Danmark er der 2 Freinetskoler - Trekronergade Freinetskole og Valby Langgade Freinetskole.
Lærerne på de to skoler afholder hvert år et arrangement/kursus til fælles inspiration og erfaringsudveksling. Skolerne er dog to uafhængige skoler økonomisk og organisatorisk.

En del af de mange lilleskoler i Danmark har dog også hentet inspiration i Freinetpædagogikken - du kan læse mere om lilleskolerne her

Freinetskoler i udlandet

Også i udlandet er der Freinetskoler. Især i Sydeuropa, Sydamerika og i Asien findes skoler, som er mere eller mindre inspirerede af Freinets tanker. Skolerne er organiseret i FIMEM, som hvert andet år afholder et træf (RIDEF) for Freinetpædagoger på tværs af grænserne.
Hovedsproget i FIMEM er fransk, som vi desværre ikke er så skrappe til - derfor er vores kontakt til organisationen kun overfladisk.
Vi har besøgt Freinetskolen i Lund, Sverige, lige på den anden side af Øresund, ligesom den svenske skoles lærere hyppigt er gæster hos os.

Freinetpædagogik i nutiden

"Freinets målsætning var at forandre menneskeheden. Det var Freinets påstand, at skolegangen og uddannelse kunne forandre menneskeheden. Fremtidens skole skulle fokusere på udviklingen af det hele menneske som samfundsmedlem. Det var desuden Freinets holdning, at barnet skulle være medbestemmende og deltage aktivt i skolen, samt at skolen skulle være for alle, fattig som rig. Freinet byggede på det enkelte barn og fællesskabet." (fra friskoler.dk) 

Disse tanker og målsætninger er stadig aktuelle, og skolens målsætning hviler på disse. Freinets tid var dog en anden i et landsbysamfund med håndværkere, små forretninger og landbrug. Vi har tilpasset pædagogikken til nutidens teknik, samfund og ikke mindst børnene. 
Her kan I læse skolens værdigrundlag, som blev revideret i 1984 og siden i 2017 af bestyrelse og lærerråd i samarbejde.
Nedenfor er en række links til vores praksis, som her er beskrevet mere detaljeret.

- de bærende ideer
- aldersintegration
- den fri tekst

- værkstedsarbejde

- digital pædagogik