Hvorfor aldersintegration?

På vores skole arbejder børnene i grundskolen i aldersintegrerede grupper. Her er ca. 40 børn fra 1.-6. klasse sammen med de 3 gruppelærere. 
Dette har vi valgt af flere årsager. Først og fremmest fordi børn er forskellige og lærer i forskelligt tempo. I en aldersintegreret gruppe er der plads til forskellighed og særlige interesser, hvorved barnets selvværd og læring styrkes. Lærerne fungerer både som undervisere og vejledere, som støtter og motiverer det enkelte barn og hele gruppen i den faglige og sociale udvikling.
 
I den aldersintegrerede gruppe får børnene en familiær relation til hinanden. Nøgleordene er tryghed og omsorg, og accept og forståelse på tværs af alder og udvikling er en naturlig del af hverdagen.
Barnet får mulighed for at knytte forskellige relationer, både arbejdsmæssigt og socialt. De yngste finder forbilleder og store venner blandt de ældre børn, som selv vokser i rollen som de ansvarsbevidste og omsorgsfulde. Aldersintegrationen medfører færre statuskampe børnene imellem og større forståelse for indbyrdes forskellighed.
 
I løbet af et grundskoleforløb oplever alle børn at starte som små, famlende og usikre, for allerede efter et års tid at være blandt de mere rutinerede med overskud til at hjælpe de næste nye Stjerner (børnehaveklassebørn) på vej. I slutningen af grundskolen udviser de største elever ofte et stort socialt og fagligt overskud og er dermed medvirkende til en overlevering og formidling af skolens kultur til de yngre børn. Det er derfor muligt for den enkelte elev at skifte rolle undervejs i skoleforløbet.
 
I løbet af 6. klasse begynder de fleste elever at mærke puberteten og længes efter jævnaldrende og nye udfordringer i Vandgruppen, hvor de efter ferien samles i 7. klasse. I overbygningen arbejder vi klassedelt i en del fagtimer, som fx sprogfag og matematik, fysik og kemi, mens der arbejdes på tværs af klasserne med fælles projekter og emner indenfor samfundsfag, historie, geografi og biologi.

Aldersintegration i praksis

I grundskolegrupperne arbejder eleverne med dansk, matematik og orienteringsfag.

Udover disse timer undervises der i engelsk, musik og forskellige værkstedsfag – noget er frivilligt, andet obligatorisk.
Gruppelærerne lægger sammen med det enkelte barn skema (en arbejdsplan) for en periode på op til 8-9 uger.
 
I grundskolegrupperne kan eleverne ofte arbejde sammen på tværs af alder, både i det daglige mere rutineprægede arbejde med forskellige træningsopgaver og i projekt- og emnearbejder.  
I en del undervisningssituationer og fag, hvor det er hensigtsmæssigt, arbejder børnene mere klasseopdelt (1-2 klassetrin samlet) – det gælder f.eks. undervisningen i engelsk og fagkurser i bl.a. geografi, dansk og matematik.