Emnearbejde fra skolestart

På Trekronergade Freinetskole arbejder vi ofte emne- og projektorienteret på tværs af fagene, hvor eleverne fordyber sig i et mere eller mindre selvvalgt emne/projekt, individuelt, i grupper eller for hele årgangen/børnegruppen.
Emne- og projektarbejder afsluttes alle med en fremlæggelse, hvor eleverne lærer formidlingsteknik og skal vælge udtryksform. Resten af gruppen og lærerne er både tilhørere og aktive deltagere i en mundtlig evaluering.

Helt fra skolestarten i Stjernerne arbejder børnene med små fælles emner, som indkredses i fællesskab - f.eks. dyr, årstider, butikker, min familie o.lign. Børnene arbejder med praktiske produkter og små tekster. De øver sig i at fortælle for hinanden og udstiller produkterne til sidst og fremlægger ofte for hele skolen til fællesmøder.

1.-6. klasse

Her arbejdes med emnearbejder på alle årgange flere gange årligt. Nogle emner er under et fælles tema, f.eks. en verdensdel, mens andre er selvvalgte. Børnene kan arbejde sammen i forskellige konstellationer – nogle gange lærerstyret, andre gange efter eget valg.

I løbet af 0.-6.kl. sker der en gradvis træning i selvstændighed, i at lave en emnebeskrivelse og problemformulering, samt at strukturere arbejdstiden og arbejde hen imod en deadline. Forældrene inddrages ofte i arbejdet, f.eks. ved at tage med deres barn på besøg, udstilling ell.lign.
Eleverne i 6. klasse laver et selvstændigt 
emnearbejde i slutningen af skoleåret, som en afslutning på deres grundskoleforløb. Her arbejder de med faglig læsning og tekstskrivning, bog- eller filmanmeldelse, et kreativt produkt og en afsluttende evaluering. 

            

7.-9. klasse

I overbygningen ligger en række fastlagte emne- og projektarbejder :

- i 7. kl. :        den store danskopgave
- i 8. kl. :        årsopgave
- i 9. kl. :        obligatorisk projektopgave

I 9. klasse er projektopgaven lovpligtig med specifikke krav – der arbejdes tværfagligt med dansk og historie. På alle 3 årgange ligger desuden foredrag og 1-2 fællesemner.

Foredrag 
er læsning og videreformidling af faglig tekst og viden – faget vælges for hele gruppen. 
7.kl. holder foredrag for sig, 8. og 9. er sammen. Alle elever får på forhånd vejledningen ”11 gode råd om foredrag”, udarbejdet af en tidligere gruppe elever. 
Eleverne arbejder individuelt eller parvist.

Fællesemne
Her vælges den faglige overbygning og temaet i fællesskab – det kan f.eks. være faget historie med temaet "konflikter". Eleverne arbejder efter en fast struktur og plan, hvor de udfylder arbejdsark under forløbet.