En særlig del af Freinetpædagogikken er arbejdet med barnets eget skriftlige udtryk : Den fri tekst.
Fri tekst er børnenes egne historier som de - alt efter evne – tegner/illustrerer, skriver og læser højt for resten af gruppen.
Den fri tekst er en af hjørnestenene i arbejdet med dansk - stavning, skrivning, læsning, grammatik og i det hele taget brug af sproget.
 
Målet med den fri tekst er, at børnene får mulighed for at arbejde konkret ud fra deres egen erfaringsverden, at de eksperimenterer og famler sig frem til en selvstændig skriftlig udtryksform, hvor det kommunikative spiller en fremtrædende rolle. De frie tekster læses op og publiceres til skolens elever. 
Tilhørerne og læserne inspireres og udfordres, og læse- og skrivelysten fremmes. 
Herved dannes et grundlag for - og en lyst til - at beskæftige sig med det mere formaliserede skriftlige udtryk, som undervisningen de sidste år i grundskolen og, i særdeleshed, overbygningen fordrer. 
 
Udgangspunktet for teksterne kan være helt frit eller under fælles tema/genre. Ligeledes kan der stilles krav til illustrationer og layout, så arbejdet med den frie tekst også berører fag som IT og billedkunst.
 
Teksterne skrives og bliver til udfra elevernes egne oplevelser og fantasier - det indholdsmæssige er således elevens valg.
Lærerens funktion under denne proces er primært støttende og vejledende. 
I forhold til det formmæssige, implementeres grammatik, stavning, tegnsætning m.v. individuelt og gruppevis. 
På indholdssiden arbejdes med f.eks. komposition, genrebevisthed, miljø- og personbeskrivelser.