årstema tema emne projektarbejde temaarbejde gruppearbejde emnearbejde

Arbejde med større temaer

Emne- og projektarbejde er fundamentalt på Trekronergade Freinetskole, men i modsætning til førstnævnte bliver arbejdet med større temaer planlagt af lærerne. Nogle år arbejder børnene på tværs af alle årgange, andre år kan undervisningen være opdelt. Fælles for de store temaforløb er, at de forløber over længere perioder, eller at de kan vare et helt skoleår. I de tilfælde kalder vi dem for årstemaer. Eksempler på afholdte årstemaer er: “ernæring, sundhed og bevægelse”, “Jules Verne”, “grøn skole” og “København”. 

Temaarbejdets karakter kan variere meget fra år til år, men fast for de forskellige forløb er, at temaet gennemsyrer både det individuelle arbejde og det fælles arbejde. Desuden kan temaet strække sig ud i værkstederne og også danne baggrund for alt fra eksempelvis tidlig læsning i børnehaveklassen til større opgaver i udskolingen. 

 

I en temaperiode eller under et årstema, kan der være en eller flere fælles emneuger, hvor de vante rammer bliver brudt, og hvor børnene fordyber sig i tværfagligt projektarbejde. Det kan eksempelvis være større teaterprojekter eller historiske læringsspil. 

Derudover kan arbejdet med de store temaer også indeholde mindre projektforløb, hvor børnene eksempelvis skriver fag- og fiktionstekster, tager ud af huset eller underviser hinanden. Ofte vil temaperioden indledes og afsluttes samlet, så børnene får en fornemmelse af, at der arbejdes fokuseret med temaet. Desuden kan indledende og afsluttende forløb have en form, der indvolvere både forældre og venner eller andre skoler eksempelvis som tilskuere til et teater eller som besøgende på en stor udstilling. 

 

Den intense fokus på ét emne, kombineret med de mange forskellige arbejdsmetoder og mindre delforløb, hjælper til, at skærpe børnenes interesse for det tværfaglige og projektorienterede arbejde samtidig med, at de bliver mini-eksperter indenfor et specifikt emne. Derudover får børnene mulighed for at afprøve og eksperimentere med forskellige arbejds- og formidlingstekniker, og de oplever samtidig den synergieffekt der opstår, når de arbejder sammen om stort anlagte projekter, udstillinger, produktioner eller forestillinger. 

 

Arbejdet med store temaer på tværs af skolen er derfor både essentielt i forhold til det enkelte barns faglige læring og i forhold til børnenes sociale dannelse på Trekronergade Freinetskole.  Temaarbejdet understøtter og udvikler børnenes interesse i at udforske verden omkring dem og det lærer dem rummelighed og tolerance, når de arbejde på tværs af alder.