En række arbejdsformer og læringsområder er gennemgående i alt vores arbejde hele skoleforløbet igennem, hvad enten det foregår på et værksted eller i gruppen. Denne pædagogiske grundholdning er basis for den enkelte elevs alsidige personlige udvikling - åndeligt, intellektuelt, musisk, fysisk og socialt.  
Vores fælles pædagogiske udgangspunkt er :

  • at udgangspunktet for al læring er barnet selv - at barnet har en naturlig interesse i at udforske verden omkring sig 
  • rummelighed og tolerance - plads til og respekt for det enkelte barn og forskellighed 
  • medansvar og demokrati - at barnet indgår i et meningsfyldt og forpligtende fællesskab med ligeværd og lige rettigheder 
  • aldersintegration - social og indbyrdes læring med mulighed for at arbejde og blive undervist på forskellige niveauer 
  • selvværd - at tro på sig selv, at kunne fremlægge og formidle sin viden til en større gruppe