Værkstedsarbejde

En del af børnenes arbejde ligger udenfor grupperne, nemlig på skolens værksteder. 
Her er faglokaler og faglærere, som underviser i de praktisk/musiske fag (f.eks. billedkunst, håndarbejde, musik, drama og idræt) og på tværs af skolens fag (f.eks. IT- og forfatterværksted eller et kombineret musik- og idrætsværksted). 

På værkstederne har børnene i særlig grad mulighed for :

- at tilegne sig konkrete færdigheder i forbindelse med, at man bruger sin fantasi og skabertrang
- at indgå i sociale relationer på tværs af familiegrupper, køn og alder
- at opnå selvindsigt og teknisk specialisering gennem individuelle, personlige udtryk / produkter
- at opleve gensidig forståelse og engagement i et interessefællesskab og med særligt kvalificerede lærere
 
Vi tilstræber :

- at give børnene mulighed for at arbejde på værkstederne efter behov og skabe sammenhæng mellem gruppernes arbejde og værkstedsarbejdet
- at alle børn i løbet af de første år i grundskolen kommer "værkstedspaletten rundt" og får prøvet forskellige værksteder. Dette sker i samarbejde med gruppelæreren, så barnet også træffer et kvalificeret valg på baggrund af behov og ikke udelukkende af lyst
- at lade boglige og kreative aktiviteter integreres i værkstederne
- at tilbyde bevægelsesværksteder (idræt) hver dag, så vores børn har rig mulighed for at røre sig. Alle skal have min. ét bevægelsesværksted om ugen.

Hvert barn i grundskolen vælger 2-4 værksteder 4-5 gange årligt og har dermed mulighed for en høj grad af specialisering og samtidig en bred vifte af muligheder. 
Værkstedernes indhold og tilbud planlægges med hensyntagen til gruppernes årsplaner og behov, samt børnenes ønsker.

I Vandgruppen (7.-9.kl.) ligger værkstederne samlet i 2 ugentlige blokke. Idrætsundervisningen er obligatorisk og ligger samlet på et andet tidspunkt.