Demokrati og fællesskab

Trekronergade Freinetskole er en lilleskole - en demokratisk organisation med en flad struktur, som giver forældre, lærere og elever størst mulig indflydelse på skolens hverdag.
Børn, forældre og lærere varetager forskellige opgaver i samarbejdet om at at skabe de bedst mulige rammer og forhold på skolen. 

Noget af det, der ofte gør størst indtryk på besøgende på skolen, er, at både børn og voksne føler et stort ejerskab for skolen - det er VORES skole.

 

Elevernes opgaver

Helt fra børnehaveklassen er børnene selv mødeledere - på de daglige morgen- og eftermiddagsmøder i grupperne er børnene ordstyrere.
Eleverne er ligeledes aktive medspillere i planlægningen af deres hverdag - skemalægning, årsplanlægning, værkstedsvalg m.m. Demokratiske processer indgår naturligt i hele skolens virke. 

Hver gruppe vælger også repræsentanter til elevrådet, som mødes ca. hveranden uge. Medlemmer fra elevrådet deltager desuden i de månedlige skolerådsmøder med bestyrelsen og repræsentanter fra lærerne.
Ved nyansættelser på skolen arbejder børn og voksne også sammen i ansættelsesudvalg, som forestår arbejdet.

Forældrenes opgaver

Skolens drift og virke er baseret på et forpligtende samarbejde mellem elever, personale og forældre. 
Den daglige ledelse er uddelegeret til lærergruppen, men forældrene bærer ansvaret gennem deres arbejde i bestyrelse, skoleråd og udvalg.
Alle forældre lægger årligt min.16 timers arbejde i form af arbejde i bestyrelse, råd og udvalg, bygnings-/rengøringsarbejde eller ved at arrangere en af de 5 årlige plandage for 0.-6.kl. Her varetager forældrene undervisningen - f.eks. i form af et museumsbesøg eller en anderledes skoledag - mens lærerkollegiet arbejder med pædagogisk udviklingsarbejde og kollektiv ledelse.

Vi afholder 2-3 årlige forældremøder i de enkelte grupper, samt flere fælles arrangementer på skolen i form af f.eks. fester, arbejdsdage, samtaler m.m.
 

Lærernes opgaver

Lærerne udgør skolens daglige ledelse. Udover undervisningen og de tilhørende arbejdsområder forestår lærergruppen arbejsopgaver af administrativ og personalemæssig art, som f.eks. vikarformidling, administrativt arbejde, personaleledelse, deltagelse i div. udvalg m.m.
Lærerrådet samles hver onsdag.

På de 5 årlige plandage, samt den første uge i sommerferien, arbejder lærerne desuden med fælles årsplanlægning, pædagogisk udviklingsarbejde og evalueringer af de enkelte lærere.