Hygge - skolens fritidsordning

Hygge er skolens fritidsordning, som er inkluderet i skolepengene uanset alder og antal timer, man benytter den.

Om morgenen modtages børnene i køkkenet, hvor morgenåbneren hygger med højtlæsning, tegning, spil og en friskbagt bolle. Desuden er salen åben for boldspil m.m.

Om eftermiddagen benytter vi køkkenet til forskellige kreative aktiviteter og madlavning om fredagen. 
Vi bruger salen og vores udendørs arealer til forskellige lege, spil og fysiske aktiviteter, og i perioder har vi åbent på nogle af skolens værksteder. Desuden opholder børnene sig gerne i den gruppe, som er åben - grupperne er åbne på skift en måned af gangen.

Hygges aktiviteter er målrettet børn fra 0.-3.kl., men alle skolens elever er velkomne til at blive på skolen efter skoletid indenfor Hygges rammer og regler.

Traditioner

Hygge laver en årsplan med en oversigt over årets aktiviteter og temaer - hyggepersonalet deltager desuden i forældremøder i grundskolen.

1-2 gange årligt inviterer vi forældre og søskende til fremvisninger - det kan være en cirkusforestilling, middelalderdag el.a. som har været vores tema i en periode.

Hvert år afholder vi en fest for mellemgruppen - 3.-5.kl.- oftest en Uhyggefest med spisning, dans og overnatning på skolen.

Kommer du i "feriehygge" er der ofte ture ud af huset. 
 

Åbningstider m.m.

Mandag-torsdag : Kl. 7.30-9.00 og kl. 14.30-16.30
Fredag : Kl. 7.30-9.00 og 12.00-16.00
 
Hygge er åben i en del af skoleferierne - 3 dage i hhv. vinter- og efterårsferie, samt i starten og slutningen af sommerferien.
Hygge er lukket i påske- og juleferien, samt 4 uger i sommerferien. 
Du kan se årets åbnings- og lukkedage i skolens kalender og ferieplan på intra.

I ferierne kræves forhåndstilmelding - personalet varsler tilmeldingsfristerne i god tid på "opslagstavlen" på intra.