friskole lilleskole skole alternativ valby københavn bedste
lilleskole friskole privatskole valby vesterbro enghave bedste alternativ

Hvad er det for en skole?


Trekronergade Freinetskole er en lilleskole, centralt beliggende i Valby, med 207 elever fra 0.-9.kl. og 25 ansatte. 

Vores pædagogik bygger på den franske pædagog Celestin Freinets tanker om børn, skole og undervisning - en pædagogik som vægter både individet og fællesskabet, det boglige og det kreative og med fokus på hele barnet. 

Hverdagen rummer både lærerstyret undervisning på små alders- eller niveausvarende hold og tid til egne projekter og tværfaglige forløb på tværs af alder. 

 

Læs mere

Hvordan er skolen?


Efter et år i vores separate børnehaveklasse Stjernerne fordeles børnene på de 3 grupper Ild, Jord og Luft, hvor børnene går fra 1.-6. klasse i en aldersintegreret gruppe.
Fra 7.-9. klasse samles børnene i overbygningen Vandgruppen, hvor de arbejder både klasseopdelt og aldersintegreret, før skolegangen afsluttes med folkeskolens prøver efter 9.kl.

Læs mere om Freinet og hvordan vi arbejder med hans pædagogik - seneste tiltag er arbejdet med en digital pædagogik.

Her finder du også mere om skolens lærere og forældre.

Læs mere

Optagelse

Åbent Hus fredag 12.juni 2020 kl. 12.30-14.00
OBS! Nyt tidspunkt

For at mindske smitterisikoen begrænses Åbent Hus 12. juni, så arrangementet foregår efter skoletid og kun er rettet mod forældre og nuværende skolebørn.  Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have en forhåndstilmelding herVi glæder os til at se jer!

Forældre til førskolebørn må desværre vente til Åbent Hus første torsdag i november 2020.
Vi trækker lod om pladserne til børnehaveklassen primo maj året før skolestart. Download ansøgningsskemaerne til lodtrækning til børnehaveklassen .

I kan også blive optaget senere i skoleforløbet - her skeler vi til årgangens, gruppens og det enkelte barns behov. Download skema til optagelse på ventelisten til 0.-9.kl. Opskrivning på ventelisten koster et engangsbeløb på 300,- kr.

Hvert år åbner vi dørene for nysgerrige børn og forældre til et uforpligtende besøg på to Åben Skole-arrangementer:Den første torsdag i november kl. 16.30-18.00 og en forårsdag i skoletiden.
Tilmeld jer gerne her.

Læs mere