friskole lilleskole skole alternativ valby københavn bedste

Er du vores nye kollega?
Vi har en ledig stilling i Jordgruppen (1.-6.kl.) med ansættelse fra 4.1.2023 - har du lyst til at undervise i dansk, begynderengelsk og værkstedsfag, kan du læse mere herAnsøgningsfrist: 4.11.2022.

lilleskole friskole privatskole valby vesterbro enghave bedste alternativ

Hvad er det for en skole?


Trekronergade Freinetskole er en lilleskole, centralt beliggende i Valby, med 207 elever fra 0.-9.kl. og 25 ansatte. 

Vores pædagogik bygger på den franske pædagog Celestin Freinets tanker om børn, skole og undervisning - en pædagogik som vægter både individet og fællesskabet, det boglige og det kreative og med fokus på hele barnet. 

Hverdagen rummer både lærerstyret undervisning på små alders- eller niveausvarende hold og tid til egne projekter og tværfaglige forløb på tværs af alder. 

 

Læs mere

Hvordan er skolen?


Efter et år i vores separate børnehaveklasse Stjernerne fordeles børnene på de 3 grupper Ild, Jord og Luft, hvor børnene går fra 1.-6. klasse i en aldersintegreret gruppe.
Fra 7.-9. klasse samles børnene i overbygningen Vandgruppen, hvor de arbejder både klasseopdelt og aldersintegreret, før skolegangen afsluttes med folkeskolens prøver efter 9.kl.

Læs mere om Freinet og hvordan vi arbejder med hans pædagogik - seneste tiltag er arbejdet med en digital pædagogik.

Her finder du også mere om skolens lærere og forældre.

Læs mere

Optagelse


Vi trækker lod om pladserne til børnehaveklassen primo november året før skolestart. 
I kan også blive optaget senere i skoleforløbet - her skeler vi til årgangens, gruppens og det enkelte barns behov.

Opskrivning på ventelisten/til lodtrækning koster et engangsbeløb på 300,- kr. Opskrivning foregår nu digitalt med NemID/MitID.

Hvert år åbner vi dørene for nysgerrige børn og forældre til et uforpligtende besøg på en Åben Skole-arrangement en fredag i foråret.
Tilmeld jer gerne her, så vi ved, hvor mange gæster vi får.

Læs mere