Ansøgning og optagelse

Optagelse i bh.kl.

Ønsker I plads til jeres barn i bh.klassen Stjernerne, skal I senest 1. maj året før sende ansøgningsskemaet til vores kontor pr. mail. 
I starten af maj trækker vi lod blandt ansøgerne om de ledige pladser det efterfølgende år - hos os er det altså ikke nødvendigt at skrive børn op fra fødslen.
Optagelse i bh.klassen sker i det år, hvor barnet fylder 6 år. 

Får jeres barn ikke en plads, kan I blive stående på venteliste til evt. senere optagelse på skolen. Det sker, at forældre ændrer planer eller springer fra inden skolestart eller senere i skoleforløbet.
Ventelisten er gratis indtil 3. klasse.  

Download ansøgningsskema til optagelse i børnehaveklassen.
Gem skemaet på din computer - du skal ikke udfyldet det online.

Optagelse i 1.- 9.kl.

Vi har en drenge- og en pige venteliste til alle klassetrin, fra børnehaveklasse til 9.klasse. I slutningen af 2. klasse bliver alle forældre på den eksisterende ventelisteliste kontaktet med henblik på at høre, om de fortsat ønsker deres barn opskrevet. I så fald skal barnet genopskrives via nedenstående link og et beløb på 300 kr. pr. barn indbetales. Samme procedure gælder for børn i 3.-9.kl., der ikke tidligere har stået på ventelisten.

Børn, der skrives op til 1. og 2. klasse, skal blot indsende ansøgningen.

Vi behandler ansøgningerne på ventelisten efter individuelle hensyn. Dette betyder, at vi bl.a. kigger på, om den eksisterende gruppe har behov for piger eller drenge, om vi har størst behov for børn på et bestemt klassetrin og/eller om en årgang har plads til et barn med særlige behov.

I er altid velkommen til at skrive jeres barn op på ventelisten og komme i betragtning til en eventuelt ledig plads. Vi henvender os til jer, hvis vi har mulighed for at tilbyde jeres barn en plads. I så fald aftaler vi et besøg på skolen og efterfølgende en gensidig prøvetid, hvis I og jeres barn har lyst til det.

 

Download ansøgningsskema til optagelse i 1.- 9. klasse.

Gem skemaet på din computer. Du skal ikke udfylde det online.

 

 

Besøg skolen

Vi byder velkommen til Åben Skole hvert år den første torsdag i november kl. 16-18, samt en dag i foråret, hor I kan opleve skolen en helt almindelig skoledag.
​Her kan interesserede børn og forældre komme på et uforpligtende besøg på skolen.
I vil møde lærere, forældre og børn, som vil vise jer rundt og fortælle mere om Freinetskolen og vores hverdag. Vi byder på kaffe & hjemmebag, rundvisninger, udstillinger og måske et arbejdende værksted eller to.
I er velkomne til at aflevere ansøgningsskema samtidig.

Vi vil gerne have en forhåndstilmelding til skolens kontor med oplysning om antal gæster, samt barnets navn og alder.

Hvem har fortrinsret?

Søskendebørn og ansattes børn har fortrinsret til optagelse på skolen.

Ved søskende forstås børn med søskenderelation, f.eks. hel- og halvsøskende, men også børn fra et bofællesskab. Børnene skal have samme folkeregisteradresse og husholdning - det er ikke nok at bo i f.eks. samme opgang eller ejendom.
For at få fortrinsret skal den/de ældre søskende gå på skolen ved optagelsestidspunktet.

Ved ansatte forstås skolens fastansatte personale.
For at opnå fortrinsret skal den ansatte være ansat på ansøgningstidspunktet og ved barnets skolestart på Trekronergade Freinetskole.

Især søskendebørn optager en del af pladserne i børnehaveklassen - antallet veksler naturligt fra år til år. For ikke at blive en lukket skole, hvor det er nærmest umuligt for nye børn at komme ind, har vi valgt ikke at give fortrinsret til tidligere elevers børn.