Ansøgning og optagelse

Optagelse i børnehaveklassen

Optagelse i bh.klassen Stjernerne sker normalt i det år, hvor barnet fylder 6 år.
Søskendebørn har fortrinsret - de resterende pladser fordeles ved lodtrækning ultimo oktober kalenderåret før skolestart, uanset opskrivningstidspunktet. 

 

Forløbet for opskrivning til børnehaveklassen er:

  • tredje tirsdag i september (året før skolestart) afholdes informations- og opskrivningsmøde til børnehaveklassen for alle, som ønsker en plads.
  • primo oktober trækkes lod om de ledige pladser. 
  • forældrene til de udtrukne børn indbetaler depositum på 3000,- hvis de ønsker pladsen. 
  • skolen anmoder forældrene om vidensoverdragelse / overgangsbeskrivelse fra børnehaven, som skal være skolen ihænde senest 1. december, hvorefter visitationsprocessen går igang. Må skolen afvise optagelse af en elev, tilbagebetales depositum.
  • primo marts indkaldes de optagne børn og forældre til velkomst- og informationsmøde. Forældrene indbetaler indmeldelsesgebyr på 1000,- (søskendebørn 500,-)
  • april/maj: velkomst- og informationsmøde
  • august: skolestart!

Får barnet ikke en plads i børnehaveklassen ved lodtrækningen, får barnet automatisk en plads på den digitale venteliste.

Det indbetalte depositum på 3000,- tilbagebetales efter endt skolegang.

 Ansøgningsskema til optagelse i børnehaveklassen sker fremover med NemID/MitID på ventelisten.net

 

Optagelse i 1.-9.kl.

Vi har venteliste til alle klassetrin, fra børnehaveklasse til 9.klasse.
Opskrivning på ventelisten foregår digitalt på ventelisten.net med NemID/MitID og koster et engangsgebyr på 300,-


Vi behandler ansøgningerne på ventelisten efter individuelle hensyn og ikke udelukkende efter anciennitet. Det betyder, at vi bl.a. kigger på, om den eksisterende gruppe har behov for piger eller drenge, om vi har størst behov for børn på et bestemt klassetrin og om en årgang kan rumme et barn med særlige behov, faglige udfordringer ell.lign. 

Vi vil bede jer motivere jeres ansøgning, så vidt det er muligt - årsag tii ønske om skoleskift, en kort beskrivelse af jeres barn, evt. kendskab tii skolen eller andre elever m.v.

Vi henvender os til jer, hvis vi har mulighed for at tilbyde jeres barn en plads. I så fald aftaler vi et uforpligtende besøg på skolen og efterfølgende en gensidig prøvetid, hvis I og jeres barn har lyst til det.

 

Besøg på skolen

Vi byder velkommen til Åben Skole en dag i foråret - et uforpligtende besøg, hvor I kan opleve skolen en helt almindelig skoledag eller efter skoletid.
I vil møde lærere, forældre og børn, som vil vise jer rundt og fortælle mere om Freinetskolen og vores hverdag. Vi byder på kaffe & hjemmebag, rundvisninger, udstillinger og måske et arbejdende værksted eller to.
I er velkomne til at aflevere ansøgningsskema samtidig.

Vi vil gerne have en forhåndstilmelding til skolens kontor med oplysning om antal gæster, samt barnets navn og alder.