Ansøgning og optagelse

Optagelse i bh.kl. - lodtrækning

Optagelse i bh.klassen Stjernerne sker i det år, hvor barnet fylder 6 år. 
Ønsker I plads til jeres barn i den kommende bh.klasse, skal I senest 1. maj året før sende ansøgningsskemaet til vores kontor pr. mail. 
I starten af maj trækker vi lod blandt ansøgerne om de ledige pladser det efterfølgende år - hos os er det altså ikke nødvendigt at skrive børn op fra fødslen. Et lod i lodtrækningen er gratis - her koster opskrivningen ikke noget.

Efter lodtrækningen kontakter vi jer med henblik på opskrivning på en venteliste. Det sker jo, at forældre ændrer planer eller springer fra inden skolestart eller senere i skoleforløbet. 

Opskrivning på ventelisten koster 300,- som engangsbeløb, uanset hvor mange år jeres barn står på listen.

Download ansøgningsskema til om lodtrækning optagelse i børnehaveklassen.

Gem skemaet på din computer - du skal ikke udfyldet det online.

Optagelse fra ventelisten

Vi har en drenge- og en pige venteliste til alle klassetrin, fra børnehaveklasse til 9.klasse.
Download ansøgningsskema til opskrivning på ventelisten.
Gem skemaet på din computer. Du skal ikke udfylde det online.

Vi behandler ansøgningerne på ventelisten efter individuelle hensyn og ikke udelukkende efter anciennitet. Det betyder, at vi bl.a. kigger på, om den eksisterende gruppe har behov for piger eller drenge, om vi har størst behov for børn på et bestemt klassetrin og om en årgang kan rumme et barn med særlige behov, faglige udfordringer ell.lign. 

Vi henvender os til jer, hvis vi har mulighed for at tilbyde jeres barn en plads. I så fald aftaler vi et besøg på skolen og efterfølgende en gensidig prøvetid, hvis I og jeres barn har lyst til det.

Besøg skolen - Åben Skole

Vi byder velkommen til Åben Skole hvert år den første torsdag i november efter skoletid, samt en dag i foråret, hor I kan opleve skolen en helt almindelig skoledag.
​Her kan interesserede børn og forældre komme på et uforpligtende besøg på skolen.
I vil møde lærere, forældre og børn, som vil vise jer rundt og fortælle mere om Freinetskolen og vores hverdag. Vi byder på kaffe & hjemmebag, rundvisninger, udstillinger og måske et arbejdende værksted eller to.
I er velkomne til at aflevere ansøgningsskema samtidig.

Vi vil gerne have en forhåndstilmelding til skolens kontor med oplysning om antal gæster, samt barnets navn og alder.

Hvem har fortrinsret?

Søskendebørn og ansattes børn har fortrinsret til optagelse på skolen.

Ved søskende forstås børn med søskenderelation, f.eks. hel- og halvsøskende, men også børn fra et bofællesskab. Børnene skal have samme folkeregisteradresse og husholdning (fælles husstand)- det er ikke nok at bo i f.eks. samme opgang eller ejendom.
For at få fortrinsret skal den/de ældre søskende gå på skolen ved optagelsestidspunktet.

Ved ansatte forstås skolens fastansatte personale.
For at opnå fortrinsret skal den ansatte være ansat på ansøgningstidspunktet og ved barnets skolestart på Trekronergade Freinetskole.

Især søskendebørn optager en del af pladserne i børnehaveklassen - antallet veksler naturligt fra år til år. For ikke at blive en lukket skole, hvor det er nærmest umuligt for nye børn at komme ind, har vi valgt ikke at give fortrinsret til tidligere elevers børn.