Hvem har fortrinsret?

Søskendebørn og ansattes børn har fortrinsret til optagelse på skolen.

Ved søskende forstås børn med søskenderelation, f.eks. hel- og halvsøskende, men også børn fra et bofællesskab. Børnene skal have samme folkeregisteradresse og husholdning (fælles husstand)- det er ikke nok at bo i f.eks. samme opgang eller ejendom.
For at få fortrinsret skal den/de ældre søskende gå på skolen ved optagelsestidspunktet.

Ved ansatte forstås skolens fastansatte personale.
For at opnå fortrinsret skal den ansatte være ansat på ansøgningstidspunktet og ved barnets skolestart på Trekronergade Freinetskole.

Især søskendebørn optager en del af pladserne i børnehaveklassen - antallet veksler naturligt fra år til år. For ikke at blive en lukket skole, hvor det er nærmest umuligt for nye børn at komme ind, har vi valgt ikke at give fortrinsret til tidligere elevers børn.