Evaluering af fag og fagområder

Når vi i lærergruppen evaluerer skolens samlede undervisning, sætter vi fokus på 4 faggrupper :

 
 

Evalueringer kan se på faget som helhed eller på enkelte undervisningsforløb og -eksempler.
En stor del af vores undervisning er tværfaglig og krydser derfor ind over de ovennævnte fagområder.

Vi fokuserer i fagevalueringen på :

- fagets placering og struktur
- undervisningsmaterialer og -former
- elevernes faglige og sociale udbytte
- udviklingspunkter

Hvert år i sommerugen følges op på udviklingspunkterne.