Børnehaveklassen Stjernerne

Børnehaveklassen Stjernerne holder til i lækre, lyse lokaler i en separat bygning med udgang til legepladsen. Her samles børnegruppen i det første skoleår med to pædagoger og en støttepædagog.

Året i Stjernerne fungerer dels som rum for faglig og social læring, dels som gradvis indføring i skolens særlige kultur, arbejds- og organiseringsformer.
Her lægges en god basis for livet på Freinetskolen med bogstavindlæring, begyndermatematik, små emnearbejder, en kort lejrtur, planlægning af en skoledag, morgenmøde, ansvarsområder, samvær og konfliktløsning. 
Som udgangspunkt er Stjernerne en gruppe for sig, men når gruppen og det enkelte barn er klar, åbnes der mere og mere op for samarbejde med grundskolen i form af bl.a. deltagelse på værksteder og besøg i barnets kommende gruppe.

Stjernerne møder mandag-torsdag kl. 9-14.30 og fredag kl. 9-12. I skoledagen er der tid og rum til både fælles fagligt/socialt arbejde og til individuel fordybelse, leg og kreative aktiviteter.

Grundskolen (1.-6.kl.)

Grundskolegrupperne Ild, Jord og Luft består hver af ca. 41 børn fra 1.-6. klasse og tre lærere, som varetager undervisningen i dansk, matematik og natur/teknik i de enkelte grupper. 
Børnene får her mulighed for at udvikle sig i eget tempo og etablere fælleskaber på tværs af alder og køn, og eleverne er selv aktive i planlægningen af deres arbejde. Vi planlægger skoleåret i perioder af 6-8 uger med varierende fagligt og socialt fokus - om det er aldersopdelt eller -integreret, med fokus på enkelte fag eller tværfaglighed og helhed.

Engelsk (fra 3.kl.), tysk (fra 5.kl.), idræt og musisk/kreative fag foregår på tværs af grundskolegrupperne, både som skemalagt undervisning og i form af valgfrit værkstedsarbejde, så skoledagene bliver varierede og tilpasset det enkelte barns behov.

I løbet af 6. klasse samles årgangen til gradvist flere aktiviteter og integreres også i overbygningens værksteder, inden vi afleverer dem til overbygningen med en ceremoniel dåb sidste skoledag.

I 1.-2.kl. har børnene samme mødetid som i børnehaveklassen.
Fra 3.kl. møder børnene kl. 8 to gange ugentligt til engelsk, og i 6.kl. også tysk, på tværs af grupperne. 

  

Vandgruppen (7.-9.kl.)

Vandgruppen består af cirka 63 elever fordelt på 7-9.klasse, samt seks lærere. 

De unge har en del fagtimer på eget klassetrin (fx tysk, fysik/kemi, dansk og engelsk), men vi arbejder også tværfagligt efter eget skema (som eleverne kender det fra grundskolen) og på tværs af klasserne med idræt, emner, foredrag og projekter som f.eks. teater, avis og læringsspil.

De ældste elever har desuden mulighed for at arbejde på værksteder to gange i løbet af ugen og dyrke deres interesser i musik, design, keramik, udeliv, idræt m.m. 
Vandgruppen tager på fælles ture to gange årligt - en introtur med udeliv i august/september og til Lilleskolernes teater- og musikfestival i juni.
Hver klasse tjener og sparer penge sammen til en årlig rejse med fagligt og socialt indhold - i 7. og 8. kl. ofte til Danmark og nabolandene, mens turen i 9. kl. som regel går længere væk. 
Forberedelsen til rejserne er væsentlige elementer i arbejdet med samfundsfag, historie, geografi og biologi.

Vi tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse. Se karakterer, overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse m.m. på Undervisningsminsteriet