Værkstedsfag

Værkstedsfag 1.- 9. klasse

Hvorfor vi arbejder med værkstedsformen

På Trekronergade Freinetskole arbejder vi i værksteder flere gange om ugen. Centralt i Celestin Freinets ideer om skole er børnenes praktiske arbejde. På et værksted får børnene mulighed for at arbejde manuelt med et emne eller et fag, der har det enkeltes barn særlige interesse.

Værkstederne omfatter overvejende praktisk-musiske fag (f.eks. billedkunst, håndarbejde, musik, idræt), men vi tilstræber, at det naturvidenskabelige (f.eks geografi, eksperimenter) og det humanistiske (f.eks. religion, samfundsfag) også er repræsenteret.

Værkstedsformen har den fordel, at selvom det pågældende værksted har en bestemt overskrift, f.eks. "Musiksammenspil", vil flere fag typisk være i spil - i dette tilfælde matematik (takter og taktperioder), fremmedsprog (ofte engelsk), dansk (tekstanalyse) og naturligvis musik (genrebevidsthed, formanalyse, instrumentgenkendelse, instrumentbeherskelse mm.) Værkstedsformen sætter fokus på produktet. De enkelte faglige elementer bliver et middel til at opnå det slutmål, man sætter, når man vælger værkstedet. Eleven får på den måde sat de enkelte fag i et praktisk, anvendeligt perspektiv.

Desuden fremmer værkstedsformen elevernes mulighed for at tilegne sig konkrete færdigheder og teknikker, og her kan de indgå i sociale relationer på tværs af grupperne og opleve gensidig forståelse og engagement i et fællesskab grundet i interesser.

Ikke mindst kan eleverne i værkstederne opnå selvindsigt gennem individuelle, personlige udtryk og produkter med rod i den enkeltes fantasi og skabertrang.

 

Hvordan værkstedstimerne tilrettelægges

Værkstedernes indhold planlægges både med hensyntagen til gruppernes årsplaner og børnenes egne ønsker. Børnenes specifikke ønsker til indhold på værksteder bliver således så vidt muligt tilgodeset, når det samlede værkstedsudbud planlægges.

Vi tilstræber, at alle børn i løbet af de første år i grundskolen kommer værkstedspaletten rundt og får prøvet forskellige værksteder. Dette sker i samarbejde med gruppelæreren, så barnet træffer et kvalificeret valg på baggrund af såvel behov som lyst.

På hver værkstedsdag er der et eller flere idrætstilbud, så vores børn har rig mulighed for at røre sig. Alle skal have mindst ét bevægelsesværksted om ugen.

Hvert barn i grundskolen (1.-6. kl.) vælger 2-4 værksteder fire gange årligt. Dermed har den enkelte elev en bred og alsidig vifte at vælge fra, samtidig med at det giver mulighed for en høj grad af specialisering.

I Vandgruppen (7.-9. kl.) ligger værkstederne samlet i to ugentlige blokke.

 

Se yderligere om værkstederne i hhv. Stjernerne, grundskolen og Vandgruppen her.