Vandgruppen 7-9.klasse

Hvem er vi?

Vandgruppen er skolens overbygning og består af 7-9.klasse. Vi er ca.66 elever og 7 tilknyttede lærere. Vi lægger vægt på at overbygningen har plads til os alle, men ikke på bekostning af fællesskabet. Det betyder at man som elev i overbygningen får rig mulighed for kreativt og fagligt at udfordre sig selv, indenfor rammerne af hvad vi i fællesskab er blevet enige om. Gensidig respekt og ansvar for hinanden og fællesskabet er kerneværdier i Vandgruppen.  

Undervisningspraksis

Fra skoleåret 2016, er vores hverdag struktureret i lighed med grundskolens undervisningspraksis.

Skemaet indeholder blokke med fagtimer, men ligeledes en del timer med arbejdstid. I denne arbejdstid er eleverne medbestemmende i forhold til det faglige indhold. Eleverne planlægger selv, hvilke fag der arbejdes med i de tilgængelige timer. Dette gøres under supervision og med sparring fra lærerne. Eleverne modtager ugentligt undervisningsplaner med retningslinjer for det faglige indhold, men kan selv være medbestemmende i forhold til at organisere og planlægge deres arbejde samt tilgodese og overholde deadlines i forhold til afleveringer mm.

Dette betyder, at en stor del af undervisningen foregår med "åbne døre" og på tværs af klassetrinene.

Integration og tværfaglighed

I vores undervisning lægger vi vægt på, at eleverne interagerer fagligt og socialt i så stor udstrækning som muligt.

Science

Science er en sammentænkning af fagene; Kemi, fysik, geografi og biologi.

 Vi underviser i faget ugentligt i to blokke af 4 lektioner. I disse timer undervises 7.klasse alene og 8-9.klasse sammen. 

Læringsspil

Vi har igennem nogle år arbejdet med selvudviklede læringsspil som en alternativ undervisningsform. 

Læringsspil giver mulighed for at samtænke eleverne og fagene i en fælles ramme. Ofte har dissse været fiktive spil med historisk kontrafaktiske handlingsforløb.

Eksempler herpå kan nævnes: Koloniseringen af Afrika, Den nøgne planet, Den kolde krig og Reklamebureauerne.

Ud af huset

Overbygningen på Trekronergade Freinetskole har årligt en friluftstur i september måned for hele overbygningen. Derudover har vi på hvert klassetrin gerne en årlig tur. Destinationer har tidligere været: Sverige, Tunesien, La Gomera, Dublin, Prag, London, Berlin m.fl.

Derudover tager vi årligt afsted på museumsbesøg, til teaterforestillinger eller andre kulturelle tilbud, der har interesse og relevans for vores undervisning.

Erhvervspraktik afholdes årligt i 7-9.klasse.

Teater & emneuger 

Vi tilstræber at opsætte en teaterforestilling hvert andet år. Her arbejder hele Vandgruppen sammen om at få en forestilling op at stå. Eleverne deles ind på forskellige arbejdsgrupper såsom: Pr-gruppen, Instruktørgruppen, Lys & lyd, Kostumer og sceneteknik/kullisser. 

 Vi har blandt andet opført Jorden rundt på 80 dage, Charlie og chokoladefabrikken, samt egne produktioner.

Ligeledes har vi årligt en sproguge med tysk eller engelsk, eller en temauge med historisk eller samfundsfaglig relevans.

Derudover holder vi en årligt gallafest, fastelavn og juleafslutning. 

Afgangprøver og karakterer

Vi afholder afgangsprøver i 9.klasse efter de gældende regler for undervisningsministeriet.

Karakterer giver vi først i 9.klasse.