Evaluering af tysk (2012)

Eleverne modtager tysk undervisning i 7.-8.-9. klassetrin. Der har været en løbende evaluering af faget tysk. Her er evalueringen sat i punktform udfra vores undervisningsplan:

Kommunikative færdigheder:

CL strukturer (eks: Byt/Quiz, Flashcards, Rollespil)
Lytte/læseprøve i 7. klassetrin
Lytte/læseprøve i 9. klassetrin (folkeskolens afgangseksamen og forberedelse til denne)
Tale så meget tysk som muligt i timerne.

Dette giver direkte tilbagemelding om brug og forståelse af sproget.

Sprog og sprogbrug:

Systematisk grammatiktræning fra 8. klassetrin.
Brug af  ”Prøve-prøver” i 9. klassetrin.
Eleverne retter hinandens opgaver
Lærerens rettelser med kommentarer
Samtaler om resultater i klassen, i grupper og individuelt.

Sprogtilegnelse:

Evalueringsopgaver i 7. klasse
8. og 9. klassetrin skriver stile og tekster.
Retter hinandens tekster med lærerens anvisning.
Brug af ordbøger.
Brug af CL struktur (læsestrategi)
Brug af mundtlige og skriftlige fremlæggelser.
Træner eleverne i af blive forstået, få tilbagemelding, prøve sig frem.

Kultur/samfund:

Vi har arbejdet med forskellige emner: f.eks. Berlin, musik, geografi, kunst, litteratur, mad m.m., gennem fremlæggelser, quiz, udstillinger m.m., som eleverne har fået tilbagemeldinger på.

Vi vurderer, at tyskundervisningen lever op til vores undervisningsplan.

(2012)

Næste evaluering: forår 2018