Sundhed, sex & familiekundskab

Lilleskole friskole privatskole København Valby sundheds- og seksualundervisning

Sundheds- og seksualundervisning 1.-9. klasse

Generelt om emnet

Sundhed, sex & familiekundskab er ikke et selvstændigt fag, men et obligatorisk emne, som indgår i skolens samlede undervisning fra 1.-9. klasse. 

"Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. Eleverne skal opnå forståelse af den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed samt af samspillet mellem sundhed og miljø.

Stk. 2.
Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og forståelse for andres.

Stk. 3.
Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed".
(fra Fælles Mål 2009).

 

Hvordan emnet varetages på Trekronergade Freinetskole

Vi kommer omkring følgende emner undervejs i skoleforløbet:

 •  sundhed og velvære
 •  kost og motion
 •  hygiejne
 •  kønsroller
 •  trivsel og mobning
 •  kendskab til egne grænser og respekt for andres
 •  relationer
 •  pubertet
 •  fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 •  børns rettigheder
 •  seksualundervisning, prævention og kønssygdomme

Emnerne kan indgå som en del af skolens fag (f.eks. natur/teknik, biologi, idræt og madværksteder), som en del af gruppens hverdag (f.eks. til vores morgen- og eftermiddagsmøder), som særskilte projekter (f.eks. trivselsuger eller årstema for hele skolen), som værksteder (f.eks. uddannes 4.klasserne hvert år til trivselspiloter) og som en del af sundhedsplejerskens arbejde :

 

Sundhedspleje på Trekroner Freinetskole 

af sundhedsplejerske Maria Lykke Hansen

Sundhedspleje på skolerne er en del af Københavns Kommunes Sundhedstjeneste. Den tager udgangspunkt i "Forebyggende sundhedsydelser til børnog unge". Sundhedsydelsen består bl.a. af tilbud om individuelle sundhedssamtaler og undersøgelser på klassetrin 0, 1, 5 og 8, samt tilbud om behovssamtaler. Derudover kan eleverne få tilbudt sundhedspædagogiske aktiviteter på klassetrin 2, 4, 6 og 9. 

Der bliver i samarbejde med skolens lærere udarbejdet et årshjul, så der skabes et overblik over sundhedsplejens funktion på skolen. 

Jeg arbejder her på skolen for at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Jeg følger børnenes fysiske, psykiske og sociale udvikling, og hvis der er behov, henviser jeg til relevante fagpersoner med forældrenes inddragelse og samtykke. Jeg samarbejder tæt med skolens lærere og vi afholder tværfaglige møder ca. hver 6. uge for at sikre den bedste trivsel på skolen ud fra flere faglige vurderinger. 

Jeg ser en vigtighed i godt forældresamarbejde, da dette er kernen til at skabe sundhed for barnet. Det vigtigste i mit arbejde som skolesundhedsplejerske er, at skolens elever føler sig trygge i mit selskab, og måske kan opleve mig som en betydningsfuld ressource i deres opvækst og hverdag på skolen.

 

Del- og slutmål

Trekronergade Freinetskole lever op til folkeskolens Fælles Mål for emnet.