Samfundsfag

Lilleskole friskole privatskole København Valby samfundsfag

Samfundsfag 7.-9. klasse

Generelt om faget

Faget fokuserer på at uddanne eleverne til demokratisk tænkende individer, der samtidig kan forholde sig kritisk til demokratiet som styringsform og til samfundet generelt.

Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund, herunder demokratisk ansvar, pligter og muligheder.

Faget samfundsfag omfatter fire kompetenceområder: Politik, økonomi, sociale og kulturelle forhold samt samfundsfaglige metoder.

 

Hvordan faget varetages på Trekronergade Freinetskole

Som lilleskole finder vi det naturligt at inddrage eleverne i den demokratiske proces, der foregår i samfundet omkring dem. Vi afholder skolevalg og tilbyder ligeledes forskellige værksteder med henblik på at diskutere og formulere forskellige samfundsmæssige problematikker og udfordringer. Det er en vigtig del af skolens virke, at eleverne kender til demokrati, ytringsfrihed og fællesskaber af forskellig art. Ligeledes ser vi det også som en vigtig menneskelig og faglig værdi at kunne forholde sig reflekterende og åbent i forhold til omverdenen.  

Undervisning i samfundsfag foregår på de fleste skoler kun i udskolingen. På Trekronergade Freinetskole ligger de lektioner, der er dedikeret alene til samfundsfag, ligeledes på 7., 8. og 9. klassetrin.

Faget indgår dog desuden i undervisningen på andre klassetrin. Dels som et element i projektarbejde, men samfundsfag er i særdeleshed til stede i form af den demokratiske dannelse, som fra første til sidste klassetrin er styrende for undervisningens tilrettelæggelse. Dette udmønter sig bl.a. i at eleverne har stor medbestemmelse og i principperne om, at eleverne skal have plads til at udfolde sig som individer, samtidig med at de opdrages til at indgå i et fællesskab. Da skolen følger en demokratisk model, bliver eleverne således tidligt bekendte med demokrati i praksis.

I grundskolen indgår undervisningen i samfundsfag desuden som en naturlig del af tværfaglige undervisnings- og projektforløb, og som en bestanddel af andre fag, som f.eks. engelsk, dansk og matematik.

Eleverne har i overbygningen en ugentlig time i samfundsfag på skemaet. Ud over dette inddrages samfundsfag i forskellige værkstedstilbud, emneuger og projektopgaven/årsopgaver. Både i elevernes foredragstimer og på de daglige morgenmøder er samfundet til debat. Relevante og aktuelle problemstillinger og udfordringer tages op i plenum. Der udveksles meninger og diskuteres med øje for, at den enkelte elevs mening tilgodeses og respekteres. 

De fire kompetenceområder gennemgås over tre år og vi søger at eleverne formår at integrere disse indholdsområder i deres daglige virke, årlige foredrag og opgaveskrivning. Ligeledes arbejdes der på, at eleverne formår at gøre brug af fagets praksismetoder til indsamling af data, spørgeskemaet, interviews mm.

 

Del- og slutmål

Trekronergade Freinetskole lever op til folkeskolens Fælles Mål for faget.

Evaluering

Evalueringen foregår mundtligt og som afslutning på et emne. Eleverne skal reflektere over det de har lært samt give udtryk for deres oplevelse af forløbet. Læreren stiller fortrinsvis åbne spørgsmål, der ikke kan besvares med et ”ja” eller ”nej”, og der kommer ofte en mindre diskussion mellem eleverne, så de forskellige opfattelser af forløbet kommer på bordet. Samfundsfag skal danne et grundlag for reflektion og diskussion eleverne imellem af relevante problematikker. Elevernes egne oplevelser, meninger og erfaringer er vigtige indspark til debatten.