Natur/teknik

lilleskole friskole privatskole freinet København natur teknik

Natur/teknik 1.-6. kl.

Generelt om faget

Faget består af elementer fra biologi, geografi, fysik og kemi.
Der er i høj grad lagt vægt på det legende og eksperimenterende i undervisningen.

Formålet med faget er, at eleverne skal udvikle praktiske færdigheder og kreativitet. De skal kunne beskrive fysiske fænomener og kemiske reaktioner. De skal kende natur og miljø, både nær og fjern, samt kende til natur- og kulturgeografi.

 

Hvordan faget varetages på Trekronergade Freinetskole

Undervisningen foregår dels i grundskolegrupperne, bl.a. som en del af emne- og projektarbejder, dels som en række valgfri værksteder:

Fysik/kemi-værksteder

Undervisningen beskæftiger sig primært med elementer fra fysik og kemi - typisk emner som energi, lys, lyd, vand, luft, syre/base m.fl.
Undervisningen foregår primært i skolens fysiklokale.
Der bliver lagt vægt på det eksperimenterende og legende. Eleverne skal lære, hvordan man undersøger fysiske fænomener og kemiske reaktioner på en systematisk måde.
Eleverne skal således lære at arbejde efter en videnskabelig arbejdsmetode. De skal medvirke i udvælgelsen af arbejdsområder og opstilling af mål for undervisningen.
Undervisningen er produktorienteret - eleverne konstruerer forskellige ting så som sæbe, solfangere, papir m.m.

Geografiværksted

Undervisningen beskæftiger sig primært med kortlæsning og brug af et atlas.

Det er typisk emner som plantebælter, klimazoner, landskabstyper, lande, byer m.m.
Undervisningen er baseret på diverse kort og atlas, samt en opgavesamling fra Geografiforlaget.

Køkkenkemi - valgfrit værksted

Køkkenkemi tager udgangspunkt i samme emneområde som det obligatoriske fysik/kemi- værksted - her er mulighed for at eksperimentere yderligere og udforske særlige emneområder.

 

Arbejdet i grundskolegrupperne

I hver grundskolegruppe indgår biologi og geografi i forskellige undervisningsforløb året igennem - det kan være fælles eller individuelle emne- og projektarbejder.

I biologi arbejdes typisk med emner som planter, dyr, kroppen, sundhed, naturbevarelse m.fl.

I geografi arbejdes typisk med emner som verdensdele, kultur, lande, byer, befolkningsgrupper m.fl.

Meget af denne undervisning afsluttes med fremlæggelser, hvor eleverne også underviser hinanden.

En del af arbejdet i grupperne suppleres med ekskursioner til biotoper i lokalområdet, Zoologisk have, Zoologisk Museum, Experimentariet m.fl.

 

Delmål og slutmål

Trekronergade Freinetskole lever op til Fælles Mål for faget. 

Vi har dog lagt vægt på nogle særlige slutmål:

  • eleverne skal kunne søge, sortere og udvælge viden
  • de skal kunne skitsere en problemstilling og på den baggrund skabe en problemformulering
  • de skal kunne tage ansvar i en aldersintegreret gruppe af elever
  • eleverne skal kunne forholde sig kritisk til de data og den argumentation, de bliver præsenteret for

 

Evaluering

Evalueringen for de enkelte forløb foregår på baggrund af de opstillede slut- og delmål.

Natur og teknik er et fag med indbygget evaluering - det er eksperimenterende, legende og undersøgende. Eleverne skaber produkter, der afspejler deres udbytte af undervisningen.

På Freinetskolen arbejder vi desuden med forskellige former for evaluering : Logbog, portfolio, fremlæggelser, små opfølgende prøver, begrebskort, bevægelseslege m.fl.