Musik

Privatskole lilleskole friskole København Valby musik

Musik

Hvordan faget varetages på Trekronergade Freinetskole

Musikundervisningen er obligatorisk for 0.- 6. klasse og kan tilvælges som værkstedsfag fra 1.- 9.klasse. 
Som et vigtigt socialt samlingspunkt mødes hele skolen en gang om ugen til morgensang.

Det overordnede formål med musikundervisningen er at give børnene indsigt i musikkens mange facetter, at give dem kendskab til genrer og stilarter samt kulturelle og historiske særpræg. De skal opleve sammenspil og fællessang, og de skal kende til musikkens byggesten. Herigennem ønsker vi, at de opnår forståelse for den musik, som omgiver os. Vi ønsker at de bevarer lysten og modet til at udtrykke sig, og at de lærer sig at kunne optage andres udtryk.

Rytmik for 0.-2. klasse

Musiktilbuddet for de yngste er rytmikundervisning for 0.- 2. klasse. I rytmik lægges der vægt på sang, bevægelse og musikalske lege. Det handler om alsidig musisk udfoldelse og om samarbejde og lydhørhed i det musikalske og sociale fællesskab.

Vi synger, tegner og danser og spiller på grovmotorisk slagtøj og simple toneinstrumenter.Vi sigter mod at opbygge et fælles repertoire af sang- og bevægelseslege af både nyere og ældre dato. Vi arbejder med rytmer, rim og remser og laver egne små fælles rim og kompositioner. Gennem kropslige rollelege, rammelege og improvisationslege arbejder vi med musikkens grundelementer: tonehøjde, puls, tempo, dynamik og form.

Vi lytter, tegner og bevæger os til kulturens alsidige musikalske stemningslandskab (klassisk, etnisk, rytmisk ect.).

Et undervisningseksempel: 

I forbindelse med årets mediebegivenhed X-factor er der i præsentationen af dommerne hver gang blevet brugt brudstykker af et heroisk stykke musik fra ”Carmina Burana”. Efter at have lyttet til dette stykke musik vælger børnene farver, som de oplever udtrykker den følelse, musikken vækker i dem. Derefter tegner de de billeder, som de ser for sig: Det bliver til krigere, herskere og folkets hyldets. De skiftes til at lede/dirigere ”folket” med bevægelser, og bevægelsernes grad af vidde og kraftfuldhed følger musikkens skiftende dynamik.

Vi arbejder nogle undervisningsgange med at spille; først oven i cd-musikken på marimbaer, trommer og andet slagtøj, siden i en forenklet udgave, der fokuserer på kraftig-svag.

Musik for 3. - 6. klasse

I den obligatoriske del af undervisningen lægges der vægt på følgende:

 • basal kendskab til genrer
 • basal kendskab til noder
 • kendskab til rytmer og puls
 • forståelse for musikkens form og opbygning
 • viden om instrumenters roller og karakteristika
 • korsang med udgangspunkt i solfege

Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde med musikken, leg og improvisation. På baggrund af korte teoretiske anvisninger arbejder eleverne ud fra egne færdigheder og interesser. Det faglige stof perspektiveres af en efterfølgende analyse og evaluering.

Der arbejdes med nodeleg og -skrivning, lydkollage, grafisk partitur, musikquiz, rytmisk improvisation, aktiv lytning mm.

I den valgfrie del af undervisningen fokuseres der yderligere på:

 • alsidigt valg af instrumenter
 • grundlæggende instrumentalteknik
 • stilforståelse
 • den enkeltes plads og rolle i helheden

De grundlæggende værksteder er:

Sammenspil

Med udgangspunkt i selvvalgte sange lægges der vægt på, at eleverne kommer rundt om så mange instrumenter som muligt. Undervisningen og arrangementerne tilrettelægges sådan, at enhver kan deltage på det instrument han eller hun ønsker – hvad enten man er øvet eller nybegynder.

Sangskrivning

Der arbejdes enkeltvis eller i små grupper. Vha. forskellige teknikker, lege og improvisationer komponerer eleverne selv musik og de støttes ud fra individuelle behov og evner.

Læs mere om musikundervisningen i 1.-6.kl. i Fælles Mål
 

Musik i overbygningen, 7. - 9. klasse

I undervisningen lægges der vægt på følgende:

 • Genreforståelse
 • Form og arrangement
 • Instrumentkendskab
 • Musikalsk udtryk
 • Samarbejde, den enkelte vs. helheden

I overbygningen åbnes der for et mere ensidigt instrumentvalg. Det sker for at kunne engagere eleven endnu mere i arrangementet af de selvvalgte sange og numre og for at øge forståelsen af nuancerne i de forskellige stilarter. I den forbindelse bliver også sangskrivning fra tid til anden udbudt som værkstedsfag. 

Desuden giver et mere elevstyret arbejde med arrangementer og versioner en bedre mulighed for at opleve kreativt, skabende samarbejde og den gruppedynamik, der følger heraf.

Ud fra elevernes interesse, samt tekniske og musikalske standpunkt, arbejdes der på at øge den enkeltes niveau med henblik på en så stor diversitet i musikken som muligt.

Det er essentielt at eleverne oplever en glæde og frihed ved musikalsk aktivitet og optræden, og vi håber, at det kan stimulere evnen og lysten til at skabe, præsentere og præstere i andre sammenhænge. Overbygningen deltager hvert år i Lilleskolernes musik- og teaterfestival, hvor lilleskoler fra hele landet mødes og optræder for hinanden.

 

Del- og slutmål for faget

Trekronergade Freinetskole lever op til folkeskolens Fælles Mål for faget.
Læs mere i Fælles Mål 1.-6.kl. og om musik som valgfag i 7.-8.kl.