Matematik

Matematik 7.-9. klasse

Generelt om faget

Udover at gøre eleverne egnede til at bestå folkeskolens afsluttende prøve, lægges der vægt på at gøre matematikken vedkommende i forhold til dagligdagen og samfundet.

 

Hvordan faget varetages på Trekronergade Freinetskole

Vi tager udgangspunkt i elevernes egen verden, såsom funktioner efter deres skridtlængder/ganghastighed, statistik udfra højde eller fritidsarbejde, tegninger (bl.a. i målestok) af skolen/klasselokalet m.m.

Eleverne skal opnå en god automatisering i arbejdet med computer, funktioner, koordinatsystemet, potensregning, procentregning, geometri og naturligvis de fire hovedregnearter.

Vi lægger vægt på en differentieret undervisning, hvor der er tid til de ”langsomme” elever, bl.a. med hjælp fra de ”hurtigere” elever, der også får flere og mere udfordrende opgaver.

Dialogen i klasseundervisningen er en vigtig del, hvor eleverne er med til at formulere løsninger på de matematiske problemer – jo flere indgangsvinkler, desto flere forstår det! Der lægges vægt på samarbejdet i løsningen af de forskellige opgaver.

Matematikken indgår som en naturlig del i planlægningen af lejreture, budgetter i forbindelse med arrangementer og i andre fag som fysik, geografi og samfundsfag. Desuden indgår matematik i den årlige naturfaglige uge.

 

Del- og slutmål

Vi lever op til folkeskolens overordnede mål for faget. Se mere her

Eleverne skal desuden kunne komponere opgaver til hinanden, være fortrolige med forskellige matematiske hjælpemidler (lommeregner, computer, geometriske værktøjer, m.m.) og samarbejde og hjælpe hinanden omkring opgaverne.

 

Evaluering

Evalueringen foregår mundtligt og som afslutning på et emne. Eleverne skal reflektere over det de har lært, samt give udtryk for deres oplevelse af forløbet. Læreren stiller fortrinsvis ”hv-spørgsmål”, der ikke kan besvares med ja/nej, og der kommer ofte en mindre diskussion mellem eleverne, så de forskellige opfattelser af forløbet kommer på bordet. Derigennem har læreren bedre mulighed for at tilrettelægge den videre undervisning på en mere konstruktiv og indbydende måde.