Matematik

Matematik 1.-6. klasse

Generelt om faget

Gennem en eksperimenterende og legende tilgang til faget er målet at vække børnenes nysgerrighed og lyst til at udforske deres omverden ud fra et matematisk perspektiv.
Vi giver eleverne de grundlæggende forudsætninger for at kunne bruge matematikkens begreber og metoder i hverdagen og i deres møde med verden.  

Hvordan faget varetages på Trekronergade Freinetskole

Matematik i bh.kl.

Henover året arbejder vi med delemnernerne: talforståelse, talrække og mængder, sortering og klassificering, former og mønstre, vægt og mål, tid og med penge. Vi arbejder håndgribeligt med matematikken forbundet til børnenes eget erfaringsunivers, til kroppen og til den fælles hverdag i klassen.

Matematik i Grundskolen

Den daglige undervisning i matematik har form af både individuelt arbejde samt matematiktimer på tværs af grundskolegrupperne.
I løbet af året er der en række emne- og projektarbejder, hvor matematik indgår som en naturlig del af arbejdsprocesser og fremlæggelser.

Lommeregner, passer, lineal og pc bruges almindeligvis i forbindelse med arbejdet.

Desuden bruges der i undervisningen en række forskelligt konkret materiale, så som centicubes, sømbrædt, legepenge o.a.

Vi arbejder primært med bogsystemet ”Kontext”, da det passer godt til Freinetskolens undersøgende og projektorienterede arbejdsform. Opgaverne lægger op til en problemorienteret arbejdsform, hvor eleverne på baggrund af tekststykker skal udlede de relevante oplysninger til løsning af diverse opgaver. Flere af opgaverne giver mulighed for forskellige løsningsmodeller. Børnene har ofte deres egne løsningsmodeller og de modeller er en kilde til mange gode diskussioner.

 

Del- og slutmål

Vi lever op til folkeskolens overordnede mål for faget. Se mere her