Idræt

Idræt 7.-9. klasse

Hvordan faget varetages på Trekronergade Freinetskole

Idrætsundervisningen i overbygningen arbejder med hovedområderne

  • Kropsbasis
  • Boldbasis og boldspil
  • Løb, spring og kast
  • Fysisk træning
  • Dans og udtryk
  • Redskabsaktiviteter

Indholdsområdet "Natur og udeliv" bliver læst i form af en vandretur i 7. kl. samt en årlig lejrtur med fokus på lejrliv. Der kan i løbet af overbygningen forekomme aktiviteter som: O-løb, kajak og kano, træklatring, adventure-race mm.

Eleverne modtager ligeledes teoretisk undervisning indenfor områderne: Anatomi, fysiologi, kost og sundhed, træningslærer og skadesforebyggelse.

Det kan f.eks. foregå gennem arbejdet med bevægelsesanalyse indenfor de forskellige hovedområder. 

Gennem hele året tilegner eleverne sig viden indenfor opvarmning, boldspil, almen bevægelse m.m. Eleverne vil blive delt i grupper og få tildelt lektioner, hvor de skal stå for opvarmningen. Der vil ligeledes være perioder, hvor de ældste elever vil få mulighed for at undervise resten af Vandgruppen i idrætsaktiviteter. Dette vil primært være elever fra 9.kl. , som efterfølgende får tilbagemelding på deres undervisning. 

I sidste halvdel af skoleåret trækkes 9. klasse delvist ud af den fælles idrætsundervisning og forbereder sig på afgangsprøven i idræt, både i teori og praksis. 

 

Del- og slutmål

Udover de fastsatte mål fra Undervisningsministeriet, er det et mål at idræts- / bevægelsestimerne bringer glæde, fællesskabsfølelse og fælles oplevelser, og at de samtidig sikrer et højt og udviklende fagligt niveau. I Idrætsundervisningen planlægger og udfører eleverne forskellige aktiviteter for og med hinanden. Dette understøtter vi ved, at sørge for at alle elever kommer til at prøve alle former for aktiviteter i grundskolen. Der vil i alle værksteder være et element af ”fremstilling af eget produkt”, hvilket vil medføre at eleverne i overbygningen kan undervise i et opvarmningsforløb, i forøvelser til aktivitet (evt. boldspil) eller i selve hovedaktiviteten for/med deres klassekamerater.