Idræt

Idræt 3.-6. klasse

Hvordan faget varetages på Trekronergade Freinetskole

I grundskolen ser vi legen som det bærende element. Gennem legen kommer lysten. Legens aspekter er fundamentale i bevægelsesfaget. Legen giver mulighed for handling, bevægelse, glæde, nydelse, oplevelse, spænding, kropslig aktivitet, grænsesøgning, brug af sanser, læring, samarbejde og fællesskab. Leg er mange ting. Men først og fremmest er legen den naturlige undersøgelse af livet, som børn gør sig.  

Idrætsundervisningen for 3. - 6. klasse tilbydes som en bred vifte af værksteder, primært om eftermiddagen. Alle elever har minimum 1,5 time skemalagt idræt om ugen. Dertil kommer bevægelse i løbet af skoledagen.

Gennem året vil der være forskellige udbud af idrætsaktiviteter indenfor følgende overordnede områder:

 • Udendørsaktiviteter (f.eks. natur og udeliv, O-løb)
 • Boldbasis (f.eks. store boldspil, alternative boldspil, rullehockey) 
 • Musik og Bevægelse (f.eks. rytmisk gymnastik, grundlæggende bevægelsesformer, breakdance) 
 • Bevægelse og tons (f.eks. springgymnastik,slås for sjov, parkour, bouldering, børne-yoga)
 • Kulturlege (f.eks. lege fra gamle dage og fra andre lande)

 

Delmål

Kroppen og dens muligheder:

 • Udføre forskellige former for løb, kast og spring 
 • Kontrollere grundlæggende bevægelser (se ovenfor)
 • Bruge spænding og afspænding
 • Udføre enkelte balancer og krydsfunktioner
 • Spille og udføre kast, grib, spark, samt aflevere og modtage forskellige boldtyper
 • Deltage i og forstå spil og lege
 • Vise fortrolighed med salens redskaber
 • Anvende forskellige former for bevægelse til musik
 • Deltage i fælles omklædning og bad

Dette står mål med fællesmål for Idræt fra Undervisningsministeriet. Se mere her.

Særlige færdigheder

 • Kunne samarbejde med andre om at udvikle materiale til idrætsundervisningen (boldspil, dans, opvarmning, boldøvelser mm.)
 • Videreformidle aktiviteter til klassekammerater
 • Erkende forskelle mellem egne og andres færdigheder