Historie

friskole privatskole freinet Valby København historie

Historie

Generelt om faget

Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologisk overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv.

Eleverne skal blive fortrolige med dansk, europæisk og global kultur- og historie.

Faget historie omfatter tre kompetenceområder: Kronologi og sammenhæng, kildearbejde og historiebrug.

Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologisk overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. 

Eleverne skal blive fortrolige med dansk, europæisk og global kultur- og historie.

 

Hvordan faget varetages på Trekronergade Freinetskole

Faget varetages ikke som et selvstændigt fag, men historie er ofte omdrejningspunkt for vores emneuger eller årstema. I 2016-17 har København og Københavns historie været hele skolens årstema og både grundskole og overbygning har i den forbindelse arbejdet med en historisk gennemgang og forståelse af København. Vi har ligeledes brugt læringsspil som en måde at arbejde med historie. Ved at selvudvikle læringsspil er det vores erfaring, at historieundervisningen i et tværfagligt virke åbner op for en faglig mangfoldighed der batter. Af forløb vi har udviklet som læringsspil kan nævnes: Forskellige perioder i Danmarkshistorien, "Den kolde krig", "Koloniseringen af Afrika" og "Den Nøgne Planet". 

I 1.-6.klasse indgår faget hvert år som del af fælles eller individuelle emnearbejder, Vi arbejder ofte med perioder i historien eller med udgangspunkt i en verdensdel og dens historie. Faget indgår også i tværfaglige sammenhænge, fx drama, dansk og billedkunst.

Der arbejdes i overbygningen med historie, som et fag der er tilgængeligt i værkstedstid, foredrag, relevante historiske emneuger samt årsopgave og projektopgaveskrivning.  

I overbygningen inkorporeres historie ligeledes i mange forskellige aspekter af undervisningen. Der lægges vægt på at gøre historie vedkommende i forhold til dagligdagen og samfundet.

Eleverne skal kende til kildelæsning, skal kende til relevante historiske nedslag og perioder, samt kunne sætte disse i forhold til hinanden i en historisk og nutidig kontekst. Den historiske bevidsthed ligger til grund for skolens syn på historie. Eleverne skal være i stand til at trække tråde fra historien og op til idag. Målet er, at eleverne kan spejle sig i fortiden, og opleve at også de er en del af en skrivende historie. 

Vi søger hele tiden at gøre faget aktuelt og nærværende for eleverne, således at de kan se sig selv som en del af historien.

 

Del- og slutmål

Trekronergade Freinetskole lever op til folkeskolens Fælles Mål for faget.

 

Evaluering

Evalueringen foregår mundtligt, som foredrag, multimedie eller på anden vis, som afslutning på et emne. Eleverne skal reflektere over det de har lært, samt give udtryk for deres oplevelse af forløbet. Læreren stiller fortrinsvis ”hv-spørgsmål”, der ikke kan besvares med et ”ja” eller ”nej”, og der kommer ofte en mindre diskussion mellem eleverne, så de forskellige opfattelser af forløbet kommer på bordet. Historien kan læses på mange måder og elevernes egne oplevelser, meninger og erfaringer bringes ligeledes i spil her.
Historie kan også evalueres i form af fx quizzer, spil, løb o.a. aktiviteter, hvor eleverne får brug for deres viden til at løse opgaver.