Fysik/kemi

lilleskole friskole privatskole Valby Freinet fysik kemi

Fysik/kemi 7.- 9. kl.

Generelt om faget

Udover at gøre eleverne egnede til at bestå folkeskolens afsluttende prøve, lægges der vægt på at gøre fysikken/kemien vedrørende i forhold til dagligdagen og samfundet.

Fysik/kemi og sciencefaget skal åbne elevernes viden om, hvordan verden omkring dem rent fysisk, kemisk, biologisk og geografisk fungerer. De skal bl.a. have indsigt i, hvordan energier kan transformere sig, stoffers sammensætning kan ændre sig, og hvordan det påvirker vores liv, samfundet og produktionen.

Det er vigtigt at eleverne stiller spørgsmål til livet omkring dem, og hvordan det kan hænge sammen, dels i en dialog på klasseplan, og dels ved at undersøge det ved forsøg.

Eleverne skal desuden være fortrolige med at lave forsøg og kunne håndtere forskellige redskaber og kemikalier i fysiklokalet til forsøgene.

 

Hvordan faget varetages på Trekronergade Freinetskole

I 7. klasse har eleverne fysik/kemi på skemaet i to lektioner om ugen. I 8. og 9. klasse indgår fysik/kemi i faget Science, der angriber forskellige emner tværfagligt sammen med geografi og biologi. Eleverne har Science i seks ugentlige lektioner, hvor en del af tiden foregår i fysiklokalet med forsøg. Noget af tiden er tværfaglig, og på andre tider behandler vi emnet med det enkeltes fags briller på.

Dialogen i klasseundervisningen er en vigtig del, hvor eleverne er med til at stille spørgsmål til forståelse af emner og formulere løsninger på de fysiske/kemiske problemstillinger. Der lægges vægt på samarbejdet i løsningen af de forskellige opgaver, og i næsten alle timer vil der være forsøg til at underbygge teorien til emnet.

Vi tager udgangspunkt i bogsystemet Ny Prisma, der suppleres med udvalgte kopisider og forsøgsbeskrivelser.

Vi bestræber os på flere ture ud af huset om året.

Frivilligt værksted

I nogle værkstedsperioder tilbydes ”Eksperimentariet”, hvor der er tid og mulighed for en gennemført innovativ undervisning. Vi bygger bl.a. vores egne forsøgsinstrumenter og undersøger hvordan, vi kan opnå de bedste resultater.

 

Del- og slutmål

Trekronergade Freinetskole lever op til folkeskolens Fælles Mål for faget.

Vi lægger desuden stor vægt på at fysik og kemi relateres til hverdagen og samfundet ved at gøre rede for, diskutere og tage stilling til f.eks. ressource- og energiforsyning.

 

Evaluering

Evalueringen foregår mundtligt eller skriftligt og oftest som afslutning på et emne. Eleverne skal reflektere over det de har lært samt give udtryk for deres oplevelse af forløbet. Det giver samtidig læreren en pejling om hvorvidt undervisningen er lykkedes, og/eller hvordan det næste forløb kan korrigeres.