Færdsel

Friskole privatskole lilleskole Valby København færdselslære

Færdsel 0.-9. klasse

Generelt om emnet

Færdselslære er et af de obligatoriske emner fra bh.kl. til og med 9. klasse. Der er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men faget indgår i den almindelige undervisning.

Vi tilslutter os fagets formål som beskrevet i læseplanen: ”Med udgangspunkt i den enkelte elev som trafikant, skal undervisningen omfatte konkrete forhold samt praktiske og teoretiske aktiviteter. Undervisningen har et indhold og en progression, hvor indenfor man kunne sidestille begreberne: Adfærd, videnstilegenelse og holdningstilegnelse”.

 

Hvordan emnet varetages på Trekronergade Freinetskole

Undervisningen bestemmes ud fra forskellige forhold: årstider, lokalområdet og aktuelle begivenheder/emner. Vi samarbejder med politi og forældre.

Færdselsundervisningen indgår i undervisningen på fire forskellige måder:

1) Færdsel som selvstændigt emne

2) Færdsel som en del af tværfaglige emner

3) Færdsel med udgangspunkt i et enkelt fag

4) Ulykkeshåndtering
 

1) Færdsel som selvstændigt emne

I perioder sættes særligt fokus på færdsel. Der laves træningsprægede aktiviteter, hvor eleverne træner i at bevæge sig sikkert i trafikken. 

Eksempel:
I børnehaveklassen trænes der i at gå sikkert i trafikken. 1. klasse aflægger "gåprøve" i samarbejde med politiet. Skolen holder ”cyklistprøve” i samarbejde med politiet for 5. og 6. klasse. 

Skolen har desuden fokus på elevernes deltagelse i trafikken gennem bearbejdelse af trafikemner, bl.a. via ”Alle børn cykler”- kampagnen, samt fokus på lys på cyklen og reflekser på tøjet, bl.a. via ”Lys på”-kampagnen for 4. klasse. 

De ældste elever (8. og 9. klasse) har fokus på trafiksikkerhed bla via ”Sikker trafik live”-kampagnen.

2) Færdsel som en del af et tværfagligt emne

En stor del af skolens undervisning sker ved hjælp af projektundervisning. Eleverne arbejder alle årene med forskellige emner. Disse emner er bl.a. taget ud fra deres daglige liv og nærmiljø og dermed indgår også trafikale emner. Emnerne skal fremlægges på forskellig vis. I overbygningen bliver disse tværfaglige emner og færdigheder finpudset og trænet.

Eksempel på et tværfagligt emne for de yngste elever kunne være ”Hvor kommer bilen fra?”, hvor færdsel, dansk, historie og natur/teknik indgår. 

3) Færdsel med udgangspunkt i et enkelt fag

Med udgangspunkt i et andet fag bruges forskellige færdselsmæssige aspekter/områder til at bearbejde faget.

Eksempel: De større elever kan bruge problematikken”spirituskørsel” som udgangspunkt for danskundervisning.

4) Ulykkeshåndtering

Eleverne bliver undervist i ulykkeshåndtering via kurser, der er tilpasset elevernes alder.

Eleverne bliver undervist i

  •  at skabe sikkerhed
  •  at vurdere grad af tilskadekommen
  •  at tilkalde hjælp
  •  at yde førstehjælp

Målet ved udgangen af 6. klasse er, at eleven kan hjælpe i forbindelse med tilskadekomst i trafikken. Målet ved udgangen i 9. klasse er, at eleven kan give livreddende førstehjælp ved tilskadekomst i trafikken.

Skolen skal afholde årlige brandøvelser.

 

Del- og slutmål

Trekronergade Freinetskole lever op til folkeskolens Fælles Mål for emnet.