Rytmik (0.-2.kl. 2014-15)

Periode : August 2014 - juni 2015

I 2014/2015 har alle elever i 0.-2. klasse deltaget i to rytmikforløb.

Stjernerne har modtaget rytmikundervisning hele året. Undervisningen er foregået 2 gange ugentligt med 1/2 klasse ad gangen.

1' ere og 2' ere i de tre grundskolegrupper, har modtaget forløb med tilsvarende fagligt indhold, 2 kvartaler hver.

Derudover har 1.-3. klasse kunnet vælge frivillig rytmik, rettet mod sommerkoncerten.

Stjernerne har gennem året arbejdet med sanglege, bevægelseslege, massagehistorier og skrivedans. Det er rammelege, imitationslege, improvisationslege og samarbejdslege. Arbejdet med sange, rytmer og lyde, rim & remser og simpelt sammenspil, har spillet en stor rolle i det sociale arbejde med gruppen, og har emnemæssigt og fagligt været tilpasset gruppens behov og interesser henover året.

1'ere og 2' ere: Hver grundskolegruppe er blevet undervist ad 2 omgange i en periode på 8-11 uger. Overskriften for første rytmikperiode, var i år at arbejde med toner og sang. De har solmiseret sig gennem nodenavne, deres farver og håndtegn med mange indgangsvinkler (som sanglege, levende vendespil, rumlig-orienteringslege, hinkebaner, boldspil, farvelægning og tegning, sang efter håndtegn, spil efter farvesymboler, skrive kendte melodier ned med farvesymboler, lave egne melodier ud fra fast rytmemønster, tostemmig sang med overstemme og kanons. Genremæssigt er der blevet sunget gl. børnesange, rim & remser, viser, rock og pop og sprogligt både dansk, engelsk og svensk.

I anden rytmikperiode har sammenspil været overskriften, og alle 3 hold har akkompagneret til fælles morgensang med grundskolen. Herudover har de hver gang leget forskellige musikalske rammelege med forskelligt fagligt/ socialt fokus.

Frivillig rytmik: akustisk sammenspil rettet mod sommerfestens koncert. Her arbejdede vi med 2 forskellige numre, som de optrådte med.

Et undervisningseksempel fra rytmik-sammenspil: 
Vi arbejder med bossa’en “Skal vi ikke være venner”, som er en sang hele skolen har lært nogle år før, i forbindelse med en emneuge. Vi synger de rytmiske ostinater igennem i rundkreds med kropslig aktivitet, og sætter remser på. Der er lige indkøbt dejlige, nye stavspil, og børnene vælger sig på stav-instrumenter. De øver deres ostinater i grupper, som er tilpasset deres niveau - først med højlydt remse til, så sagt indenad. Nogle spiller efter en nedskrevet node, andre efter et rytmeskema, og nogle holder sig til remsen. Efter nogle ganges sammenspil, mødes vi med et andet grundskole-rytmikhold, som har arbejdet med samme sang med andre ostinater. Vi sætter alt sammen og akkompagnerer til fællessang for skolen.