Evaluering af engelsk 3.-6.kl. (2012)

Fagets placering og organisering:

Vi tilbyder engelsk fra 3. klasse (2 lektioner ugentligt) og i 4.-6. klasse (3 ½ lektion ugentligt). De 4 engelsklærere har i de sidste par år delt sig således, at 2 lærere underviser 3.-4.kl. og 2 andre lærere i 5.-6. kl. Undervisningen er klassedelt.

Både lærere og elever er glade for lærerskiftet halvvejs. Lærerne kan fordybe sig i enten begynderengelsk eller engelsk for de lettere øvede, mens eleverne får glæde af flere læreres kompetencer og personlighed.

Supplerende kan oplyses, at vi benytter os en del af Cooperative Learning-strukturer i undervisningen, hvor eleverne aktiveres i langt højere grad end ved traditionel tavleundervisning.

 

Indhold:

- læs mere her

Materialer :

I grundskolen benytter vi grundbøgerne ”Speak Out!” og ”Build Up” fra Alinea, ”Muzzy in Gondoland” dvd og undervisningsmateriale, arbejdsbøgerne ”Let´s Do It” og ”Break”. Dertil kommer div. film og i stigende grad egenproducerede undervisningsmaterialer og websider.
Vi er glade for vores materialer, som vi løbende fornyer.

 

Fokus til næste evaluering – forår 2018 :

- at få integreret flere digitale undervisningsmidler
- at få indarbejdet vores nye smartboards i undervisningen
- at få skabt nye og flere internationale kontakter – pennevenner, udveksling af materialer m.m.