Evaluering af dansk (2012)

Stjerner (bh.klassen):

Dansk indgår i hverdagen hele året rundt. Intensivt arbejde efter efterårsferien og frem til jul

Det talte sprog:

- Morgenmøde hver dag (ordstyrer, fokus på præcise kollektive beskeder).
- Oplæsning af historier i forskellige genrer, samt genfortælling (eks eventyr).
- Fokus på trivsel (kommunikere følelser, konflikthåndtering).
- Løbende og direkte tilbagemelding om brug og forståelse af sproget.

Det skrevne sprog – læse og skrive:

- ”Fri tekst" (egne historier), der fremlægges og gives respons på. I Stjernerne er det i form af: postkort, ”familie/hjem-bog”, ”fortællefisk” (fortællestruktur), løgnehistorier, fortællekort, egne tegneserier, eventyrtema, vittigheder, anmeldelser, ”en sand historie”.

- Grundigt bogstavkendskab og begynderlæsning: Sif og Ulf-eventyret, bogstavsposer, bogstavslot, ”Daglig dosis”- bogstavbog, ABC-sange, CL-struktur, skrivedans. Rim, remser, rytmik.

Løbende evaluering gennem ugens ”Stjernepost” på intra og elevernes ”blæremappe”.

Sprog, litteratur, kommunikation:

Gennem forskellige emner (”her er jeg - hvem er du?”, krop/sundhed, forår/grøn skole, trivsel) er vi blevet opmærksomme på forskelligt sprogbrug og forskellige kommunikationsformer, afhængig af emnet.
Genreoplæsning.
Rim og remser.
Billedkunst.

Udviklingspunkter:

Generelt har eleverne et meget fint fundament til det videre arbejde grundskolen.
Vi vil gerne arbejde grundigere med finmotorik og korrekt bogstavskrivning (skrivevejen).

 

Dansk i grundskolen: (1. til 6.klasse):

Grundskolegrupperne har forskellige indgangsvinkler til faget dansk. Der bruges ikke nødvendigvis de samme bøger i hver gruppe. Med udgangspunkt i den enkelte elev, og dennes motivation og interesse, arbejdes der med elevens næste udviklingstrin.

Eleverne arbejder dels individuelt, dels i fællesskab i større eller mindre grupper. Mere eller mindre grad af lærerstyring.

Det talte sprog:

- Fællesmøder (fx morgenmøde) i større eller mindre grupper.
- Fremlæggelser af bl.a. emner.
- Oplæsning i større eller mindre grupper.
- Diskussion/debat om en bog, gruppen har læst.
- Interviews.
Løbende evaluering gennem samtaler i gruppen eller individuelt.
- T
ilbagemeldinger/respons på andre elevers fremlæggelser.

Det skrevne sprog – læse og skrive:

Individuelt:
- ”Fri tekst” og ”Kongeørn” (samling af elevernes bedste tekster)
- Skrive forskellige genrer og fagtekster.
- Arbejde i danskbøger/mapper/hæfter (skriveøvelser, ”Ballonskib”, ”Mango”, ”Min x danskbog”, egenproduceret materiale m.fl.)
- Læse bøger, frivilligt og obligatorisk.
- Lave boganmeldelser.
- Skrive til forskellige målgrupper - på intra, i avisform o.a.
- Artikelskrivning til fælles avis.
- Individuelle emnearbejder - fagtekster.
- Læse faglitteratur i forbindelse med emnearbejde.
- Fremlæggelser.
- Logbogsskrivning. 

Det skrevne sprog - fælles arbejde:

- Kurser i fx grammatik, læsekursus, skrivekursus, faglig læsning og boganmeldelser.
- De store læser/staver med de små (”Storehjælper”/”lillehjælper”)
- Læringsspil.
- Diktat.
- Avisemne.
- Processkrivning.
- Fælles emnearbejde - arbejde med fagtekster.

Sprog, litteratur, kommunikation:

- Nyhedsbreve 
- Trivselsgrupper
- Storyline forløb.
- PowerPoint. Avis.
- Læsning af forskellige genrer.
- Fremlæggelser af emne.
- Tekstskrivning – fagligt og skønlitterært.

Udviklingspunkter:

Grundskolen ønsker at støtte ”lille-hjælper” /”store-hjælper” funktionen, således at deres funktion kan udnyttes optimalt. Vi ønsker flere ”dansk-værksteder”, også på tværs af grupperne, hvor der kan gås i dybden med et særligt tema, eks billedanalyse eller grammatikkursus.
Generelt er eleverne dygtige, især til det talte sprog.
Vandgruppen ønsker en ensretning af undervisningen i grundskolen mht hvilke danskemner de har været omkring. Vandgruppen ønsker et bedre grammatisk fundament.

Vandgruppen (7. til 9. klasse):

Undervisningen foregår i klasserne og i fællestid, samt til daglige morgenmøder.

Det talte sprog:

Morgenmøde: Foredrag. Retorik. Morgenmødeoplæg. Ordstyrerfunktion.

Det skrevne sprog – skrive:

Gennemgang af forskellige tekster/genre (brug af ”Vild med dansk”). Rapport. Avis (avisuge). Skønlitteratur. Hjemmesider. Retstavning. Grammatik. Års-og projektopgave.

Det talte sprog – læse:

Hurtiglæsning. Kontekstuel læsning. Skærmlæsning. Informationslæsning.
Forskellige læsestrategier.

Sprog, litteratur, kommunikation:

Genrekendskab. Litteraturhistorie. Analysekendskab. Kommunikationsmodeller. Sprog og sprogbrug. Grammatik. Oplæsning og oplæsningsstrategier. Ordklasser og sætninger.

Medier: Film. Reklamer. Musikvideoer. Sociale netværk. Billedkunst. Drama. Hjemmesider.

Læringsspil og teater: Handlekompetencer. Dramatisering. Gruppearbejde. Sammenhæng og helhedstænkning. Tværfaglig tankegang. Fantasi og indlevelse.

Udviklingspunkt:

Vi ønsker at udnytte al det gode børnene har lært i grundskolen (eks ”Fri Tekst”) og inddrage det mere optimalt i undervisningen


(2012)