Billedkunst og religion (2013)

Periode : August-oktober 2013-2014.

Formålet med værkstedet:
Ud fra skolens årstema ”Kommunikation og demokrati” ønskede jeg at lave et værksted  om kommunikation i billedsprog. Vi skulle være detektiver, på hvordan forskellige religioner bruger kunst til at kommunikere deres budskab. 1.- 3. klassetrin.

Beskrivelse:
Jeg havde planlagt at vi skulle undersøge fire forskellige religioner, som hver fyldte mindst to værkstedsgange.

Først fortalte jeg lidt om  grundværdierne i religionen, samt hvilken form for kunst religionen bruger for at understrege budskabet. Jeg havde valgt et billed for hver religion, hvorefter vi selv prøvede at lave billeder med samme virkning. 

Religionerne/billederne havde jeg dels valgt ud fra at de skulle være forskellige værdier/udtryk (så vi kunne sammenligne og finde forskelligheder), dels ud fra at nogle af religionerne/billederne var velkendte og nogle helt anderledes.

Kristendom – Guld ikoner af Jomfru Maria og Jesusbarnet

Islam – Med grafik trykketeknik lavede vi billeder der lignede kakler. Vi lavede kalligrafi-billeder.

Hinduisme – Vi lavede Rangoli-mønstre af pastelkridt, farvet sand og forskellige materialer.

Indianer – Totempæle af genbrugsmaterialer. Ørnefjer- hovedbeklædning af karton. 

Evaluering:
Det var et lille værksted med kun 9 børn. Derfor blev tiden god og effektiv, det var nemt at komme rundt om alle børn. Det blev et rigtig hyggeligt værksted hvor vi arbejdede, hyggede og snakke om religionen imens. Alle virkede ivrige og interesseret. Børnene var virkelig gode til at opfange viden om de forskellige religioner og deres billedmæssige udtryk. I slutningen af forløbet kunne de, ud fra deres alder, endda sammenligne og perspektivere. De kunne forholde sig kritisk og selv vurdere hvilken religion der tiltalte dem mest.

Tiden var lige knap nok til at komme rundt om fire religioners billedsprog. Derfor blev det kun  overfladisk. Omvendt var det et godt antal for at forstå forskellene og vække nysgerrigheden.

Opfølgning:
Et lignende værksted er bestemt en mulighed en anden gang. Næste gang skal der reklameres lidt mere, så flere melder sig på. 
Det vil være ønskeligt med mulighed for besøg i helligdomme og møde med andre kulturer i forbindelse med et lignende værksted.

Vi har efterfølgende forlænget værkstedsperioderne, så timetallet til lignende undervisningsforløb er blevet forøget.